Μηνιαία άρθρα Σεπτέμβριος 2018

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος να γράφει και να διαβάζει!

Σε όποια θεωρία και αν πιστεύουμε για την προέλευση του ανθρώπου, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι γενετικά σχεδιασμένος να γράφει και να διαβάζει. Η λειτουργία του εγκεφάλου, ως μέρος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος είναι να ρυθμίζει τις περισσότερες λειτουργίες του σώματος και του μυαλού.

Περισσότερα...

Φθινοπωρινές δραστηριότητες για μέσα στο σπίτι!

 

Το καλοκαίρι τελείωσε, το φθινόπωρο πλησίασε και ο καιρός δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να κάνουμε πολλές δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν μέσα στο σπίτι και να ενισχύσουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών μας! Παρακάτω θα βρείτε προτάσεις για δραστηριότητες μέσα στο σπίτι καθώς και τους τομείς που ενισχύουν!

Περισσότερα...

Οι εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές (Α΄ μέρος) – Σημασιολογική διαταραχή

Η γλώσσα έχει τρείς διαστάσεις, τη μορφή , το περιεχόμενο και τη χρήση, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η μορφή αποτελεί τα δομικά στοιχεία του γλωσσικού συστήματος (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη). Το περιεχόμενο αφορά τη σημασιολογία, δηλαδή τη γνώση λέξεων (ονόματα, αντικείμενα, ενέργειες) και τον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η χρήση αφορά την πραγματολογία, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικό πλαίσιο. Οι δυσκολίες σε αυτές τις τρείς διαστάσεις της γλώσσας αλληλοεπηρεάζονται, ωστόσο ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει και αλλάζουν μορφή ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Περισσότερα...