Κατηγορία: Ομιλία

Στοματική αμυντικότητα: Τι είναι και πως ελαττώνεται;

Πολλές φορές ακούμε γονείς να εκφράζουν παράπονα για τα παιδιά τους όπως, «Δεν τρώει τίποτα σχεδόν.», «Αρνείται να χρησιμοποιήσει πιρούνι, τρώει με τα χέρια.», «Τρώει μόνο συγκεκριμένα φαγητά.», «Αρνείται να βουρτσίσει τα δόντια.», «Τρώει τα νύχια του.», «Μασάει το καπάκι από το στυλό.» κ.α. Τα παιδιά με τα παραπάνω συμπτώματα ενδεχομένως να παρουσιάζουν στοματική αμυντικότητα.

Περισσότερα...

Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας – Απραξία

Τι είναι οι Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας;

Ο όρος «Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας» περιγράφει τις διαταραχές της ομιλίας που προέρχονται από νευρολογικές βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν τον κινητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ομιλίας.

Οι Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της ομιλίας είναι οι:

  • Δυσαρθρία
  • Απραξία

Περισσότερα...

Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας – Δυσαρθρία

Τι είναι οι Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας;

Ο όρος «Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας» περιγράφει τις διαταραχές της ομιλίας που προέρχονται από νευρολογικές βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν τον κινητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ομιλίας.

Οι Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της ομιλίας είναι οι:

Δυσαρθρία
Απραξία

Περισσότερα...

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Τι είναι οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές;

Με τον όρο «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» περιγράφουμε μια ομάδα πέντε διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και από επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα.

Περισσότερα...

Τραυλισμός

Τι είναι ο τραυλισμός;

Με τον όρο «τραυλισμός» περιγράφουμε την παθολογικά υψηλή συχνότητα δυσρυθμιών στη ροή της ομιλίας. Συχνά συνοδεύεται από αντανακλαστικές συσπάσεις του προσώπου και σε ορισμένες περιπτώσεις από απώλεια βλεμματικής επαφής και απώλεια ελέγχου του ρυθμού της αναπνοής.

 

Περισσότερα...

Οι εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές (Α΄ μέρος) – Σημασιολογική διαταραχή

Η γλώσσα έχει τρείς διαστάσεις, τη μορφή , το περιεχόμενο και τη χρήση, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η μορφή αποτελεί τα δομικά στοιχεία του γλωσσικού συστήματος (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη). Το περιεχόμενο αφορά τη σημασιολογία, δηλαδή τη γνώση λέξεων (ονόματα, αντικείμενα, ενέργειες) και τον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η χρήση αφορά την πραγματολογία, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικό πλαίσιο. Οι δυσκολίες σε αυτές τις τρείς διαστάσεις της γλώσσας αλληλοεπηρεάζονται, ωστόσο ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει και αλλάζουν μορφή ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Περισσότερα...